trendic® hub oferuje wiele funkcji do nadzorowania przyrządów pomiarowych

Platforma internetowa trendic® hub została opracowana, aby ułatwić Państwu codzienne zadania związane z nadzorowaniem przyrządów pomiarowych. Nasz produkt wyróżnia się tym, że nie muszą Państwo instalować żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa trendic® hub przebiega całkowicie online.

Test 4 tygodnie gratis

Dostęp do wszystkich świadectw wzorcowania zgodnie z wymogami audytu

W portalu trendic® hub udostępniliśmy dane Państwa przyrządów w możliwie przejrzysty i łatwy sposob. Przywiązujemy największą wagę do wszystkich wymogów wynikających z odpowiednich norm, aby wynik każdego audytu był pozytywny.

 • Dostęp do wszystkich świadectw wzorcowania firmy Perschmann Calibration (udostępnianie automatyczne)
 • Dostęp do wszystkich świadectw wzorcowania, pochodzących z innych laboratoriów
 • Dostęp do świadectw wzorcowania za pomocą numeru identyfikacyjnego lub skanu kodu QR
 • Dostęp do wszystkich, nie tylko aktualnych, ale i również wcześniejszych danych z procesu wzorcowania przyrządu pomiarowego

Nadzorowanie przyrządówpomiarowych szybko i wygodnie

W przypadku dużej ilości przyrządów pomiarowych w Państwa firmie, nadzór przyrządów jest szczególnie ważny. Dzięki portalowi trendic® hub zarządzają Państwo swoimi przyrządami pomiarowymi w sposób profesjonalny i wygodny.

 • Przypisanie stałych danych do urządzeń pomiarowych (cykl kalibracyjny, miejsce powstawania kosztów, miejsce przechowywania, pracownicy, status itp.) za pomocą jednego kliknięcia myszką
 • Tworzenie zestawień w oparciu o stałe dane
 • Korzystanie z tych samych danych w Państwa zakładzie i laboratorium zapobiega błędom podczas wzorcowania
 • Możliwy do konfiguracji interfejs oprogramowania pozwala na indywidualną adaptację
Test 4 tygodnie gratis

Przyrządy pomiarowe wymagające wzorcowania możliwe do wyświetlenia za pomocą jednego kliknięcia

Kompletne i profesjonalne nadzorowanie przyrządami pomiarowymi przy pomocy portalu trendic® hub optymalnie wspomaga codzienną pracę. Platforma internetowa to również idealna pomoc podczas audytu, ponieważ pozwala wyszukać w szybki sposób właściwy przyrząd pomiarowy.

 • Wyszukanie przyrządów wymagających wzorcowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć
 • Wybór przyrządów wymagających wzorcowania według rożnych kryteriów, np. według terminu ważności, miejsca powstawania kosztów lub miejsca przechowywania

Automatyczne tworzenie list wysyłkowych

Do wysłania przyrządów pomiarowych do labolatorium wzorcującego potrzebna jest kompletna lista wysylkowa. Dzięki danym przechowywanym w portalu trendic® hub, przy niewielkim nakładzie pracy otrzymują Państwo gotowe listy wysyłkowe, a nasze labolatorium wzorcujące bedzie już przygotowane na przyjęcie nowych przyrządów pomiarowych.

 • Możliwość stworzenia listy wysyłkowej na podstawie zbliżającej się daty kolejnego wzorcowania
 • Dodawanie poszczególnych przyrządów pomiarowych poprzez ich wprowadzanie lub zeskanowanie kodu QR
 • Prosta obsługa prowadząca do znacznej oszczędności czasu
 • Możliwość dodania przyrządów pomiarowych, które nie znajdują się jeszcze w bazie danych
 • Proste zlecanie usług wzorcowania
 • Tworzenie list wysyłkowych również do indywidualnych celów
 • Automatyczne zaznaczenie wysłanych przyrządów pomiarowych w bazie danych użytkownika
Test 4 tygodnie gratis

Zapisywanie wyników wzorcowania dla innych zastosowań

Wyniki wzorcowania można zastosować również w innych systemach zarządzania. Dlatego w każdej chwili można pobrać dane wzorcowania lub wyeksportować je do innych formatów.

 • Łatwe pobieranie wyników wzorcowania
  • dla trendic® 3,0 i trendic® 3,5
  • jako plik PDF
  • jako plik CSV
  • dla interfejsów VDI 2623
  • Funkcja pobierania świadectw również w wersji bezpłatnej (z wyjątkiem interfejsu VDI-2623)
 • Pobranie listy wyników wzorcowania to punkt wyjściowy dla podejmowania kolejnych kroków: szybkie wyszukiwanie przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań (nie ma zastosowania w przypadku pliku tda)

Wykorzystaj elastyczny model licencjonowania do swoich potrzeb

Model licencyjny trendic® hub dopasowuje się dokładnie do Państwa potrzeb. Od wersji light, poprzez wersję pro, aż po licencję enterprise, spełnia dokładnie taki zakres zadań, jakiego potrzebujesz.

W razie potrzeby można nawet dodawać poszczególne funkcje.

 • Audit Light z najważniejszymi funkcjami do zarządzania urządzeniami testowymi.
 • Audit Pro z historycznymi danymi kalibracyjnymi i innymi praktycznymi funkcjami
 • Audit Enterprise z dostosowanym zestawem funkcji dla firm z wieloma lokalizacjami

Przetestuj wszystkie funkcje i wersje teraz przez 4 tygodnie bezpłatnie.

Porównaj wersje