Polityka prywatności i obowiązki przekazywania informacji

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Bezpieczeństwo podczas odwiedzania strony zapewnia znajdujące się poniżej oświadczenie o ochronie danych osobowych i o obowiązku przekazywania informacji.
 

 1. Polityka prywatności
 2. Obowiązki przekazywania informacji zgodnie z art. 13/14 RODO

 

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych jest dla nas niezwykle ważna. W poniższych uwagach dotyczących ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o celach i zakresie, w jakim gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz o tym, jak chronimy Państwa prywatność w przypadku przekazywania nam przez Państwa danych osobowych.

 

Organy odpowiedzialne

Perschmann Calibration GmbH (Hauptstraße 46d, 38110 Braunschweig, tel: +49 (0)5307 933-550, fax: +49 (0)5307 933-191, kalibrieren@perschmann-calibration.de) jest operatorem naszych stron internetowych i jako organ jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Dane osobowe naszych użytkowników będą przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z Podstawowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), Federalną Ustawą o Ochronie Danych (BDSG) i Ustawą o Telemediach (TMG) w ich aktualnych wersjach. Wszystkie dane osobowe są gromadzone tylko w określonych, jasnych i zgodnych z prawem celach i nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

 

Dane osobowe

Dane osobowe to szczegółowe informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach dotyczących konkretnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe).

 

Strony internetowe

Z naszych stron internetowych mogą Państwo korzystać bez podawania swoich danych osobowych. Jednak w przypadku niektórych zastosowań naszych stron internetowych może okazać się konieczne podanie nam swoich danych przez użytkownika. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych może w związku z tym skutkować ograniczeniami w korzystaniu z naszych stron internetowych.

W momencie Państwa wizyty na naszej stronie, nasze serwery internetowe tymczasowo zapisują każdy dostęp w pliku protokołu. Następujące dane mogą być rejestrowane i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia: m.in. adres IP, data i godzina dostępu, przesłane ilości danych, komunikaty o pomyślnym dostępie do stron internetowych, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której następuje dostęp oraz adres IP dostawcy usług dostępu do internetu. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, bezpieczeństwa systemów, technicznej administracji infrastruktury sieciowej oraz optymalizacji oferty internetowej. Jest ona uznawana za uzasadnione działanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

Inne formy gromadzenia danych

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), jeżeli istnieją lub mają zostać nawiązane stosunki handlowe, np. w ramach abonamentu lub zamówienia, jak również w kontekście treści i modyfikacji stosunków handlowych. Z uwagi na równowagę interesów - w tym przypadku z uwagi na interes gospodarczy - wykorzystujemy dane także do następujących celów:

 • Kontrola oraz poprawa efektywności i pewności prawnej procesów biznesowych
 • Oceny zdolności kredytowej
 • Optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów
 • Wdrażanie reklamy (np. reklama pocztowa, retargioracja), badania rynku i opinii publicznej

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w przypadku przekazania ich przez Państwa w celu rejestracji na naszej stronie internetowej i wyrażenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, sklep internetowy, portal imprez, portal aplikantów lub wysyłając e-mail, w przypadku, gdy jest to konieczne do obsługi Państwa zapytań i korespondencji. Zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do tego celu, chyba że istnieją ustawowe okresy przechowywania. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe zarówno w spółce Perschmann Calibration GmbH, jak i w naszych spółkach partnerskich. Spółki te, jak również nasi zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dane na nasze zlecenie, są zobowiązani umownie do traktowania danych osobowych zgodnie z przepisami BDSG zgodnie z art. 28 RODO. Jeśli przedsiębiorstwa te mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy poprzez środki prawne, techniczne i organizacyjne, jak również poprzez regularne kontrole, że przestrzegają one przepisów prawa o ochronie danych.

Jeśli znajdą Państwo oferty partnerskie na naszych stronach internetowych, prosimy o korzystanie z nich bezpośrednio u odpowiednich partnerów. Dotyczy to również ofert osób trzecich, które są zarządzane przez wyżej wymienionych partnerów, co powoduje, że nasze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych nie znajdują w przypadku takich ofert zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych organom uprawnionym do otrzymywania informacji, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub na mocy nakazu sądowego.

Przekazywanie Państwa danych osobowych innym osobom trzecim jest niedozwolone.

 

Analiza stron internetowych

W celu optymalizacji treści i ofert naszych stron internetowych oraz gromadzenia ocen statystycznych, wykorzystywane są różne programy techniczne, które rejestrują dane o zachowaniu użytkowników stron internetowych, również w formie anonimowej. W tym celu, na przykład, dane o kliknięciach, czasie trwania wizyt, ustawieniach systemowych i pochodzeniu użytkowników są gromadzone w formie plików tekstowych przy użyciu plików cookies oprogramowania analitycznego. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika w celu przeprowadzenia analiz. Te dane mogą być przechowywane na serwerach operatorów narzędzi analitycznych. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

Pliki Cookies

Na naszych stronach internetowych w plikach cookies zapisywane są różne informacje, dzięki którym aplikacja jest przyjazna dla użytkownika, a oferta internetowa jest bardziej efektywna. Ponadto, dane przechowywane w pliku cookie eliminują konieczność wielokrotnego wypełniania formularzy. Używane przez nas pliki cookies są tymczasowe i są regularnie usuwane.

W Państwa przeglądarce można samodzielnie zarządzać przyjmowaniem plików cookies z naszych stron internetowych i w razie potrzeby je blokować. W każdej chwili można również usunąć już ustawione pliki cookies. W ustawieniach wybranej przeglądarki można pozyskać informacje w sprawie dezaktywacji cookies. Jeśli nie zaakceptują Państwo cookies, może to w indywidualnych przypadkach prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z naszych stron internetowych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że po usunięciu plików cookies może być konieczne ponowne aktywowanie wszystkich ustawionych plików cookies, które zostały wyłączone.

Zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

Wśród plików cookies rozróżniamy technicznie niezbędne, marketingowe i zewnętrzne. Niezbędne są te pliki cookies, które sprawiają, że korzystanie z tej strony jest technicznie możliwe. Niezbędne zaś nie są wszystkie te pliki cookies, które są wykorzystywane do celów marketingowych i dla zewnętrznych mediów. Spółka Perschmann Calibration GmbH wykorzystuje do tego celu między innymi Google Analytics, Facebook Pixel, YouTube i Google Maps.

Zgoda na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana lub skorygowana poprzez kliknięcie na poniższy przycisk:

Ustawienia plików cookies

 

W następnym rozdziale przedstawimy szczegółowo wykorzystywane przez nas narzędzia analityczne.

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są następujące narzędzia analityczne:

Google Analytics

Do analizy naszych stron internetowych używamy Google Analytics, metody firmy Google Inc. Informacje generowane przez cookies Google Analytics są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Ponadto, adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej. Można zatem wykluczyć bezpośrednie nawiązanie osobiste. Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics o rozszerzeniu "_anonymized". Adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, co oznacza, że można wykluczyć bezpośrednie powiązanie z daną osobą.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych, korzystając z pliku cookies Google Analytics, instalując następującą wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Firma: GOOGLE INC.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Więcej informacji na temat tego narzędzia analizy internetowej można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/partners/ oraz w polityce prywatności Google  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Tag Manager

Na naszej stronie używamy również Google Tag Manager. Dzięki Google Tag Manager, sprzedawcy mogą zarządzać tagami internetowymi za pomocą jednego panelu. Narzędzie Tag Manager nie korzysta z plików cookies. Jednak narzędzie to wyzwala inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookies, ustawienie to pozostanie w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia Google Tag Manager.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Tag Manager można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/?hl=de.

 

Wtyczki społecznościowe

Nasze strony internetowe korzystają z wtyczek różnych dostawców sieci społecznościowych. W momencie Państwa wizyty na jednej z naszych stron internetowych, która zawiera taką wtyczkę, treść wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Korzystając z wtyczek społecznościowych, oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej interakcji z naszymi postami poprzez funkcję komentarza.

Klikając na odpowiednią wtyczkę mediów społecznościowych, zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na naszą stronę internetową na odpowiednim portalu społecznościowym, a Państwa dane zostaną przesłane na serwery odpowiedniego operatora portalu. Dane te obejmują adres IP, datę i godzinę dostępu, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, stronę internetową, z której odbywa się dostęp, itp.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie mamy wpływu na zakres przetwarzania danych przez danego dostawcę mediów społecznościowych. W celu określenia powodu, rodzaju i zakresu gromadzenia danych, jak również dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania, należy zapoznać się z polityką prywatności danego dostawcy.

Należy pamiętać, że serwery operatorów sieci społecznościowych mogą być w dużej mierze zlokalizowane w krajach spoza Unii Europejskiej. Firmy, które przetwarzają dane w krajach spoza Unii Europejskiej, podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które nie gwarantują regularnie ochrony danych osobowych w takim samym stopniu, jak ma to miejsce na mocy przepisów o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej.

 

Na naszych stronach internetowych oferowane są następujące wtyczki społecznościowe:

Facebook

Wtyczki Facebook na naszych stronach internetowych są obsługiwane przez Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, USA. Wtyczki te są oznaczone logo Facebooka. Gdy tylko skorzystają Państwo z takiej wtyczki, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośredni kontakt z Facebookiem, dzięki czemu Państwa dane są przekazywane bezpośrednio do serwera Facebook. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku równolegle z wizytą na naszych stronach internetowych, Facebook może bezpośrednio przypisać wizytę do Państwa konta. Po wysłaniu komentarza lub naciśnięciu przycisku "Lubię to", informacja ta jest również przekazywana do serwera Facebook i przechowywana przez niego w USA. Ponadto, Państwa interakcje z Facebookiem są publikowane bezpośrednio na Facebooku i dzięki temu mogą być widoczne dla Państwa znajomych z Facebooka. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby taka interakcja miała miejsce, to w Państwa gestii leży  wylogowanie się z Facebooka przed odwiedzeniem naszych stron internetowych, a także  uniemożliwienie ładowania wtyczek Facebooka na naszych stronach internetowych poprzez użycie "blokady Facebooka". Cel i zakres gromadzenia danych, jak również ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania można znaleźć w polityce danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

 

YouTube

Wtyczki YouTube na naszych stronach internetowych są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Wtyczki te są oznaczone logo YouTube. Po użyciu takiej wtyczki przeglądarka nawiązuje bezpośredni kontakt z YouTube, dzięki czemu informacje są przesyłane bezpośrednio do serwera YouTube. Jeśli są Państwo zalogowani na YouTube w tym samym czasie, w którym odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, YouTube może bezpośrednio przypisać Państwa wizytę do Państwa konta. Po wysłaniu komentarza lub naciśnięciu "przycisku YouTube", informacje te są również przesyłane do serwera YouTube i przechowywane przez niego w USA. Ponadto, Państwa interakcje z YouTube są publikowane bezpośrednio w serwisie YouTube i dlatego mogą być widoczne dla osób trzecich. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiej interakcji, to w Państwa gestii leży wylogowanie się z YouTube przed odwiedzeniem naszych stron internetowych, a także użycie "blokady skryptów", aby zapobiec załadowaniu się wtyczek YouTube na naszą stronę. Cele i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania można znaleźć w Polityce Danych YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Maps

Używamy Google Maps API, usługi Google Inc. do graficznej prezentacji informacji geograficznych. Informacje generowane przez Google Maps API są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać dane uzyskane w wyniku korzystania z Google Maps osobom trzecim, jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google lub jeżeli jest to prawnie dozwolone bądź zalecane. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę podczas korzystania z Google Maps nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Jednak z technicznego punktu widzenia Google mógłby przetwarzać otrzymane dane w innych celach lub identyfikować poszczególnych użytkowników, gdyby przedsiębiorstwa Perschmann Group nie miały na to wpływu lub nie były w stanie tego zrobić. Z tych powodów korzystanie z Google Maps należy postrzegać jako problematyczne z punktu widzenia ochrony danych.

Mają Państwo jednak możliwość zablokowania transferu danych do Google wyłączając usługi Google Maps poprzez wyłączenie funkcji JavaScript w przeglądarce. W tym przypadku jednak nie można korzystać z wyświetlania mapy.

Korzystając z tych stron internetowych z aktywną funkcją JavaScript, oświadczają Państwo, przy pełnej znajomości zagadnień ochrony danych, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Google Inc. zebranych od Państwa danych w sposób i w celach opisanych powyżej.

Firma: GOOGLE INC.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Maps można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html oraz w polityce prywatności Google http://www.google.de/intl/de/privacy/.

 

Newsletter

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zarejestrowania się do naszego bezpłatnego newslettera. Do wysyłania newslettera wymagany jest tylko adres e-mail, nazwisko i firma. Informacje podawane podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane do jego personalizacji. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Do rejestracji w naszym newsletterze używamy tzw. procedury Double-Opt-In-Procedure. Oznacza to, że po otrzymaniu Państwa zgłoszenia wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter.

Jeśli potwierdzą Państwo chęć otrzymywania newslettera, będziemy przechowywać Państwa dane do momentu wypisania się z subskrypcji newslettera lub cofnięcia zgody. Przechowywanie służy wyłącznie do wysyłania Państwu newslettera. Ponadto, w przypadku każdej rejestracji i potwierdzenia, zapisujemy Państwa adres IP oraz czas, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych.

Wyrażana przez Państwa zgoda ma następujące brzmienie: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie regularnych reklam od firmy Perschmann Calibration GmbH w formie newslettera pocztą elektroniczną“.

Zgodę na wysyłanie newslettera można w każdej chwili wycofać. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę klikając na link podany w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość na podane niżej (w stopce) dane kontaktowe.

W przypadku odwołania lub anulowania newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z listy odbiorców newslettera, a następnie całkowicie usunięte. Jeśli dane kontaktowe zostały przez nas zebrane również w ramach dalszych stosunków handlowych, obowiązują w tym zakresie odpowiednie okresy przechowywania.

 

Newsletter-Tracking

Zwracamy uwagę, że za pomocą naszego newslettera analizujemy zachowanie użytkowników poprzez pikseli śledzących. Piksele śledzące to jednopikselowe pliki graficzne, które łączą się z naszymi witrynami i pozwalają nam na analizę zachowania użytkowników. Są one również realizowane w linkach zawartych w newsletterze. Ocena jest przeprowadzana poprzez zebranie danych użytkowych, które następnie są przypisane do Państwa adresu e-mail i połączone z własnym identyfikatorem.

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku śledzenia tworzymy profil użytkownika, aby móc dostarczać newsletter dostosowany do Państwa zainteresowań. Odnotowujemy, kiedy czytają Państwo nasze newslettery, na które linki Państwo klikają i na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji tworzymy profil Państwa osobistych zainteresowań.  Uzyskane dane powiązujemy z działaniami podejmowanymi przez Państwa na naszej stronie internetowej.

Dane zebrane w wyniku śledzenia danych przechowujemy na naszym serwerze w Niemczech.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec śledzenia poprzez wypisanie się z newslettera, zgodnie z procedują opisaną w punkcie "Newsletter".

Śledzenie nie jest również możliwe, jeśli wyłączone jest wyświetlanie obrazów w poczcie elektronicznej. W tym przypadku jednak newsletter nie będzie wyświetlany w całości, a Państwo mogą nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji. W przypadku, gdy pojedyncze lub wszystkie obrazy zostaną wyświetlone ręcznie, zastosowane zostanie wyżej wymienione śledzenie.

 

Ochrona danych

Podjęliśmy szeroko rozumiane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych nam przez Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie. Środki te spełniają wysokie wymagania prawne przepisów krajowych i są zawsze dostosowane do aktualnego stanu technicznego.

 

Prawa osób zainteresowanych

Jako osoby zainteresowane mają Państwo następujące prawa zgodnie z art. 15 do 22 RODO:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do korekty lub usunięcia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

 

Istnieje również możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych z powodu przetwarzania przez nas danych osobowych.

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres kalibrieren@perschmann-calibration.de. Istnieje również możliwość poinformowania nas drogą pocztową lub faksem.

 

Uwzględnienie, aktualność i modyfikacja polityki prywatności

Korzystając z naszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie danych w sposób wyżej wymieniony. Polityka prywatności jest aktualna od 24.05.2018. W związku z ciągłym rozwojem naszych stron internetowych lub wdrażaniem nowych technologii, konieczne może okazać się dostosowanie niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych do aktualnego stanu. Spółka Perschmann Calibration GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Dlatego powinni Państwo regularnie odwiedzać naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualnego stanu deklaracji o ochronie danych osobowych.

 

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych firmy Perschmann Calibration GmbH

Tobias Lau
c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Str. 23
38112 Braunschweig

E-Mail: tobias.lau@belnet.de lub datenschutz@perschmann.de

 

Obowiązki przekazywania informacji zgodnie z art. 13/14 RODO

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa w ramach obowiązków udzielania informacji zgodnie z artykułem 13,14 RODO o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Perschmann Calibration GmbH, jak również o przysługujących Państwu prawach zgodnie z rozporządzeniem podstawowym o ochronie danych osobowych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), od 25 maja 2018 r., jako osób zainteresowanych.

 

Ogran odpowiedzialny

Perschmann Calibration GmbH
Hauptstraße 46 D
38110 Braunschweig

Tel.: +49 5307 933 200
Fax: +49 5307 933 191
E-Mail: kalibrieren@perschmann-calibration.de

 

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych firmy Perschmann Calibration GmbH

Tobias Lau
c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Straße 23
38112 Braunschweig
E-Mail: datenschutz@perschmann.de

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi RODO, BDSG, a także odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w danym obszarze. Dlatego przetwarzamy Państwa dane tylko wtedy, gdy istnieją ku temu umowne podstawy, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub gdy prawo zezwala lub zobowiązuje nas do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych do celów rozpoczęcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które Państwo podają w ramach zamówienia lub kontaktu (np. telefonicznie lub mailowo). Państwa dane są wykorzystywane do realizacji zleceń i zamówień oraz do przetwarzania Państwa zapytań.

Przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie objętym Państwa wyraźną zgodą. W tych przypadkach, w ramach wyrażonej zgody, przekażemy Państwu oddzielnie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodę można w każdej chwili wycofać, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody zostanie wprowadzone w przyszłości i nie będzie miało wpływu na legalność danych przetwarzanych do momentu zmiany decyzji.

 

Przetwarzanie danych ze względu na prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do ochrony naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu osób trzecich. Przetwarzanie prowadzone przez nas regularnie na podstawie uzasadnionego interesu obejmuje bezpośrednią reklamę w związku z naszymi produktami i usługami, działania mające na celu poprawę jakości usług, badania rynku i opinii lub zlecanie takich badań instytutom badań rynku i opinii oraz wykorzystywanie Państwa danych w formie anonimowej do celów analitycznych i statystycznych.

 

Przetwarzanie danych w oparciu o wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane również, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy. Zobowiązania, które musimy wypełnić, obejmują w szczególności obowiązki podatkowe i prawa handlowego w zakresie przechowywania danych.

 

Rodzaje odbiorców danych osobowych

Część Państwa danych osobowych zostanie przekazana innym wewnętrznym biurom lub jednostkom organizacyjnym spółki Perschmann Calibration GmbH, które są z nami powiązane, jak również zaangażowanym przedsiębiorstwom. Zaangażowane przedsiębiorstwa można znaleźć pod adresem: https://www.perschmann-calibration.de/perschmann-gruppe/

W ramach realizacji i wdrażania umowy korzystamy z pomocy dostawców usług w zakresie produkcji narzędzi, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych i kontroli kredytowych, oraz w zakresie zarządzania należnościami. Jeśli jest to konieczne do dostawy zamówionego towaru, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę.

Nasi zewnętrzni usługodawcy, jak również firmy stowarzyszone, które na nasze zlecenie przetwarzają dane, są umownie zobowiązani do traktowania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z art. 28 RODO.

Mamy prawo udostępnić Państwa dane osobowe władzom, jeśli jest to wymagane w ramach naszego prawnego zobowiązania do powiadomienia.

 

Źródła danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, otrzymane od naszych zleceniodawców w ramach naszych stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy również dane osobowe, które możemy w sposób dozwolony uzyskać z publicznie dostępnych źródeł, np. z rejestrów dłużników, rejestrów handlowych i stowarzyszeń, prasy i internetu. Wykorzystujemy również dane osobowe, które otrzymujemy od osób trzecich, np. agencji kredytowych lub miast i gmin.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobowych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli dokonamy takiego transferu w indywidualnych przypadkach, zostanie on dokonany jedynie do tych krajów trzecich, w których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych lub których poziom ochrony danych został potwierdzony odpowiednimi gwarancjami (np. wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne UE).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane w ramach prawnych okresów przechowywania i czasu trwania umowy, jak i poza nimi, jeśli nadal istnieją roszczenia lub inne prawne obowiązki przechowywania oraz powody uzasadniające.

 

Prawa podmiotu danych

Jako podmiotowi danych, zgodnie z art. 15 i nast. RODO, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, prawo do korekty lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do odstąpienia od przetwarzania, jeżeli została wyrażona zgoda.

 

Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych

Mają Państwo także możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych. Organem nadzorczym ds. ochrony danych jest organ:

Ochrona Danych Osobowych Dolnej Saksonii, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.